+359 887 215 650     office@pak-1.com     

Понеделник – Петък 08:00 – 17:00 ч.

Структурна система за окачени фасади E8000

Система за окачени фасади. Позволява решения за всички строителни и технически изисквания. Използва се при конвенционални конструкции, полуструктурни или структурни. Осигурява противоземетръсна строителино-монтажна защита. Проектирана е дренажна система за пълно и постоянно отцеждане на кондензната влага.

 

Характеристика

Най-усъвършен-стваната серия за окачени фасади.

 

Ползи за потребителя

Предлага решение за всички строителни и технически изисквания. Изработва конструкции- конвеционални, полустръктърна , полуструктурна с термично прекъсване, структурна и структурна с темично прекъсване.

 

Ползи за строителя

Икономия на материал без намаление на статичната якост. Оптимизиране на технологичното време за изработка и на цената за монтаж. Авангардно проектиране, което „коригира’ дефекти.

 

Връзка с други системи

Най-надежният избор и поради това се предпочита от строители на големи обекти. Приложена е във фасади на сгради, търговски центрове, гари и летища.