ПАК-1 ООД е една от фирмите, въвели международния стандарт за качество ISO 9001:2015, и поема отговорност да защитава това качество пред своите клиенти ежедневно.