Структурна система за окачени фасади E 8000

Капачкова система за окачени фасади E 6400

Система за окачени фасади. Позволява решения за всички строителни и технически изисквания. Използва се при конвенционални конструкции, полуструктурни или структурни. Осигурява противоземетръсна строителино-монтажна защита. Проектирана е дренажна система за пълно и постоянно отцеждане на кондензната влага.

 

Характеристика Ползи за строителя Ползи за потребителя Връзка с други системи

Най-усъвършен-стваната серия за окачени фасади.

Икономия на материал без намаление на статичната якост. Оптимизиране на технологичното време за изработка и на цената за монтаж. Авангардно проектиране, което "коригира' дефекти. Предлага решение за всички строителни и технически изисквания. Изработва конструкции- конвеционални, полустръктърна , полуструктурна с термично прекъсване, структурна и структурна с темично прекъсване. Предлага ефективни решения за изолация и увеличена противоземетръсна защита. Проектирана с дренажна система за пълно и постоянно отвеждане на кондензната влага.

 

Класическа серия окачена фасада. Има различни по габарит профили, които отговорят на изискваните якостни характеристики в различни ситуации. Системата се изгражда като основен профил, полиамиден изолатор, подкапачка и капачка. В системата са включени профили, които служат за връзка между вертикалните профили и хоризонталните разделящи. Може да бъде допълнена със системен стъклодържател. така че да задържи единично стъкло. Потребителят има избор между няколко вида външни капачки - права, обла, скосена.

 

Характеристика Ползи за строителя Ползи за потребителя Връзка с други системи
Устойчива във времето серия, предлагаща разнообразни приложения в съвременните конструкции. Придружена с всички необходими аксесоари от високо качество, съгласно международните стандарти. Съчетава без да променя визията между фиксираните части от фасадата и отваряемите клапи, хоризонталното и вертикалното разделяне. Наклонена повърхност, различни наклони, арки, ъгли отвън и отвътре. Термо- и шумоизолирана серия, проектирана въз основа на съвременните виждания за функционалност на конструкциите. с нея могат да се изградят разнообразни конструкции - конвеционални, полуструктурни и структурни. Най- надежният избор и поради това се предпочита от строители на големи обекти. Приложена е във фасади на сгради, търговски центрове, гари и летища.

 

Фасада

E85_brochure_BG_web.pdf

CW50 brochure.pdf