СТУДЕН ПРОФИЛ E 1000

Серията е без термично прекъсване. Проектирана е с цел да предложи комплексни и икономически приемливи решения, като в същото време осигурява ефективност, отговаряща на задължителните изисквания за дограма. С тази серия могат да бъдат изпълнени всякакъв вид отваряеми и фиксирани конструкции. Многообразието от каси - права, заоблена от външната страна, заоблена отвън и с перо от вътрешната страна - предлагат решение не само на функционалните, но и на естетическите изисквания на потребителя. Серията разполага с многообразие от крила. Към първата група можем да отнесем крило за прозорец, за врата с отваряне навътре и за врата с отваряне навън, при които монтажът на стъклопакета се извършва със стъклодържател. В серията са предвидени и друг тип крила, при които не се употребява стъклодържа тел, а монтажът на стъклото, стъклопакета или друг вид панел се извършва при сглобяването на крилото, като по този начин се осигуряват гладки повърхности) както от вътрешната, така и от външната страна. За да се осигури допълнителна издържкливост при по-големи статически и ветрови натоварвания, в серията са предвидени каси и делители с допълнителна камера, което гарантира безпроблемното изпълнение на големи по размер конструкции За да улесни производителите на дограма, серията включва ъглови профили, чрез които могат да бъдат изпълнени конструкции на 90 или на 135 градуса, а за изпълнението на конструкции под каквито и да е произволни ъгли са предвидени капачка и тръба. Боравейки с набора стъклодържатели и гумени уплътнители към серията. може да се използва от 3 мм единично стъкло до 22 мм стъклопакет.

TROCAL

Приятното чувство да си открил точната мярка.

TROCAL 88+ е мярката за високи изисквания и за превъзходство, непостижимо дори с по-големи дълбочини на профила.
Благодарение на извънредната си конструктивна якост новият профил става еталон за солидна надеждност и техническо съвършенство: приятното чувство и съзнанието, да си открил правилната мярка и да си създал точния продукт – за днешния ден, и за бъдещето.

С TROCAL 88+ се разкрива вълнуваща нова страница в модерното строителство, при която с новата профилна конструкция се постига извънредно тясна видима част – много елегантна и с перфектни пропорции. С TROCAL 88+ пластмасовият прозорец намира своето място при изграждането на претенциозни дизайнерски постройки. С TROCAL 88+ е постигнат качествен скок към едно по-високо ниво на обитаване и живот.

Пределни технически стойности и оптимална икономичност.

С TROCAL 88+ постоянният стремеж към следващото, по-високо ниво на качество извежда на преден план нов формат в производството на прозорци. Интелигентната цялостна конструкция на новия профил позволява рязко завишаване стойностите на топло- и шумоизолация, на сигурност и икономичност.

Подобряването на физичните свойства на прозореца чрез увеличаване дълбочината на профила достига своите граници по отношение на икономичност и екологичност именно при 88мм. Екологичност, породена от отговорното отношение към околната среда и необходимостта от икономичен подход към използването на енергия. Това именно са двете фундаментални изисквания и двата актуални аспекта, на които TROCAL 88+ дава разумен отговор. Със значително подобрени топлоизолационни качества за по-нисък разход на енергия – и разбира се greenline.

 

 

Алуминиева дограма

CS 77 EN LR.pdf

CS 86-HI EN LR.pdf

E45_brochure_BG.pdf

E75_B_BG.pdf

technical catalogue E1000.pdf

ES50_EN_LR.pdf

ПВЦ дограма

TRO_88+.pdf

pvc KMG.pdf

Q72_brochure_BG.pdf

TROCAL-76-AD-brochure-Standard-434PR6448-0314-web.pdf

Техн. каталог.ARCADE.PDF

Техн. каталог.Eforte.pdf

Плъзгания

CP 155 EN LR.pdf

CP50 EN LR.pdf

cp68-en-lr.pdf

CP130 EN LR.pdf

E50_brochure_BG.pdf